Choose your language

VBG - The strong connection

VBG är världsledande i utvecklingen av innovativa och tillförlitliga och säkra kopplingssystem. Genom åren har vi byggt upp en djupgående förståelse av transportindustrin för att förse den med lösningarna för nutid och framtid – t.ex. standarden på 57 mm, den roterande bulten, den luftassisterade kopplingen och den nya MFC-kopplingen.

Kopplingssystemet innehåller flera olika balk- och gavelprogram, underkörningsskydd, dragstänger universella eller skjutbara med olika dragöglor och infästningsalternativ.

Kopplingssystemets funktion är avgörande för säkerheten på vägarna. Och för säkra och stabila intäkter för våra kunder. Ur denna insikt har vuxit en samling värderingar som vägleder oss i det dagliga arbetet. Dessa värderingar är:

Säkerhet
Ansvar
Innovation


Detta har gjort oss till ett varumärke med starka kundrelationer över hela världen.